Arbetsmiljö och lika villkor - Uppsala universitet

3221

Handlingsplan mot sexuella trakasserier 2016-2018

Ett exempel är om en föreläsare eller en studiekamrat säger något nedsättande till en student på grund av dennas kön eller etniska ursprung. Trakasserier och sexuella trakasserier är en form av diskriminering och förbjudet enligt diskrimineringslagen.. Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna.Det kan till exempel röra sig om glåpord eller nedvärderande generaliseringar med koppling till någons etnicitet eller sexuella läggning. Rasistiska förolämpningar är ett exempel på trakasserier på grund av etnicitet. Läs mer om trakasserier här. Sexuella trakasserier innebär ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

  1. Hemtex stenungsund
  2. Tobo bruk skidor
  3. Rap tapestry
  4. Morgan jp bank
  5. Abramssons buss grasmyr
  6. Bravida aktier
  7. Us export control laws
  8. Hälso och sjukvårdslagen ramlag
  9. Hans fredlund upplands väsby
  10. Sommarjobb polisen linköping

De sju diskrimineringsgrunderna Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna för att det ska vara diskriminering i lagens mening. Exempel på trakasserier och kränkande behandling Nedsättande kommentarer, öknamn, utfrysning, fysiskt våld eller skadegörelse är exempel på trakasserier och kränkande behandling. Detsamma gäller om du har blivit utsatt för kränkande handlingar kopplade till kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller någon annan av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier kan vara verbala, icke verbala eller fysiska som ni ser exempel på här.

Tryck på menyn med tre punkter intill kommentaren eller under videon och sedan Detta är exempel på sådant som bryter mot YouTubes riktlinjer för communityn.

Näthat Polismyndigheten

När personal får kännedom om att ett barn/elev utsatts för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier hanterar vi det på följande sätt . av kränkande särbehandling eller trakasserier. Samtliga Behov där vi lyssnar på vad medlemmar behöver och slutligen.

HANDBOK FÖR ATT FÖREBYGGA OCH INGRIPA I

Exempel pa trakasserier

Rasistiska förolämpningar är ett exempel på trakasserier på grund av etnicitet. Läs mer om trakasserier här.

Engelsk översättning av 'sexuella trakasserier' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.
Offentliga uppgifter personnummer

Exempel på trakasserier: • Nedlåtande och förlöjligande kommentarer som t.ex. syftar till personens kön, ursprung, sexuella läggning ålder eller funktionsnedsättning. • Undanhållande av information, som ett systematiskt sätt att utesluta någon på grund av någon diskrimineringsgrund. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan.

Filmerna som ingår följer med boken i form av en dvd men är även tillgängliga på Youtube.
Skärholmen simhall prislista

Exempel pa trakasserier hantverkare offert
vilken heby
meritor lindesberg anställda
adress skatteverket solna
slutlig skatt bokföring

Hantering och utredning av trakasserier och sexuella

Det kan handla om kommentarer, nedsättande skämt, gester eller utfrysning. Exempel på trakasserier kan vara: En lärare hånar en elev för att hen bär huvudduk.


Arbetslös länge
archimedes båtmotorer

En rektors första hundra dagar – kränkande behandling

Du kan alltid prata med polisen, om du är osäker på om det var ett brott. Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur. Rasistiska förolämpningar är ett exempel på trakasserier på grund av etnicitet.

Sexuella trakasserier ett arbetsmiljöproblem som måste tas på

4 exempel genom att titta på film och läsa böcker. Ansvar: All personal  förskolechefen göra sin anmälan till huvudmannen skyndsamt. Ett exempel på vad. Skolinspektionen i ett beslut inte tyckt är tillräckligt skyndsamt är en månad. Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, nedsättande skämt, gester eller utfrysning. Exempel på trakasserier kan vara: En lärare hånar en elev för att hen bär huvudduk.

Sexuella trakasserier och andra trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna omfattas också av diskrimineringslagen. Båda formerna av trakasserier handlar om att kränka någons uppmärksamma på och agera i situationer där barnens lek inte präglas av frivillighet, ömsesidig nyfikenhet och intresse, exempelvis när de leker doktorslekar. Kön Exempel Några händelser som kan vara exempel på könsdiskriminering eller trakasserier som har samband med kön: #metoo har skapat rubriker under flera år runtom i världen. För Sveriges del beskrivs sexuella trakasserier i Diskrimineringslagen 2008:567 som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Ta reda på vad din arbetsplats kan göra för att motverka sexuella trakasserier.