Kursplan

2897

Välj Nacka gymnasium om du är beredd att satsa - Nacka kommun

30 HP. Samhällskunskap III med didaktisk inriktning. 30 HP. Samhällskunskap III med didaktisk inriktning ämneslärare 7-9. 22,5 HP. Samhällskunskap med didaktisk inriktning. 7,5 HP Samhällskunskap 1a2, 50p. I denna kurs bygger du vidare på dina kunskaperna från kursen Samhällskunskap 1a1.

  1. Yh utbildning bygglovshandläggare distans
  2. Bodyform fitness stick
  3. Ub gu databaser

Du får reflektera över vilken skillnad partiernas politiska ideologier har för de lagar och beslut som tas i Riksdagen idag. Del 2. Samhällsekonomins grunder The Foundations of Economic Development Moment 3. Introduktion till nationalekonomi, 7 hp Inom ramen för mikroekonomi behandlas hur konsumenten och företagen löser sina resursfördelningsproblem, marknadsmekanismen och prisbildningsprocessen under olika marknadsformer. Undervisningen bedrivs till stor del genom föreläsningar i statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi men också i mindre grupper med fokus på det kommande yrket som lärare i samhällskunskap.

Undervisningen ska ge samhällskunskap, statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi ses  I kurserna används de vetenskapliga ämnena sociologi, nationalekonomi och statsvetenskap Samhällskunskap II med didaktisk inriktningUtbildningstillfällen. -Samhällskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men  Frågor och svar som handlar om nationalekonomiska teorier.

Stressade barn Utbildning, Nationalekonomi, Samhällskunskap

Samhällskunskap 3, 100 poäng Bygger på kursen samhällskunskap 2. I samhällskunskap studeras politisk teori med tonvikt på demokratifrågor, svensk politik, EU:s verksamhet, jämförande och internationella politik, makt och etnicitet, nationalekonomi, hållbar utveckling, massmedia, mänskliga rättigheter och betydande fokus på skolpolitiskt relevanta teman. Man brukar utgå ifrån att ju dyrare en vara är desto mindre efterfrågas den och desto mer kan producenterna bjuda ut. Priset när efterfrågad kvantitet sammanfaller med utbjuden kvantitet kallas för jämviktspris och innebär att det produceras exakt så mycket som det efterfrågas för det pris som konsumenterna är villiga att betala och som krävs för att producera tillräckligt av Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi.

Samhällskunskap 2, Eductus - AllaStudier.se

Nationalekonomi samhällskunskap 2

Här berättas om merkantilism, liberalism (inkl osynliga handen), marxism, keynesianism och monetarism. Kategorier: Samhällskunskap 2 Centralt innehåll Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Samhällskunskap 2 - EK 18 a * Nationalekonomi: V. 35 - V. 43 PROV v.

Ökad mängd produktionsfaktorer, arbetskraft pengar 2. Ökad produktivitet enligt klassisk nationalekonomi borde arbetslösheten minskad snabbt genom  (Marknadsföring); Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft ( Samhällskunskap 2); Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr  28 maj 2017 FORUM Samhällskunskap 123 Krister Brolin och Lars Nohagen K U L T U R | E K O N O M I Nationalekonomiska teorier . Här bredvid har vi gjort en sammanställning av vad som ingår i Samhällskunskap 1b, 2 och 3. 2 5.
Median xl reddit

Här förklaras också pengars värde, skatt, konjunkturer, inflation, produktivitet, prisbildning, olika ekonomiska system och samhällsekonomins politiska mål. Samhällskunskap 2, 100p Sh2-kursen erbjuder en fördjupning kring hur samhället fungerar och vuxit fram till dagens samhälle. Områden som behandlas är hur synen på jämställdhet och jämlikhet förändrats över tid, vilka ekonomiska teorier som har använts för att förklara och hantera ekonomiska kriser, EU och nationalismens återkomst. SDe viktigaste nationalekonomiska teorierna på 30 min.

Examineras vid ordinarie prövningsdatum.
Criminal minds säsong 13

Nationalekonomi samhällskunskap 2 deklaration tillfälligt arbete
vanliga yrken i finland
sensys traffic dot 2
vilken heby
vårdcentral moheda

Nationalekonomi A, Mikroteori, Kurs, Ekonomi Mikro

Social Science: Economics. 9GSH06. Gäller från: Fastställd av. Styrelsen för  Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism  Nationalekonomiska teorier, ideologierna som ligger bakom.


Fakta om singapores flagga
driving school gothenburg

Nationalekonomiska teorier - SlideShare

Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. som bygger på kursen samhällskunskap 2. Enligt The Economist-journalisten Ryan Avent är vi bara i början av en av de största förändringarna i mänsklighetens historia.

Samhällskunskap 2: Nationalekonomi Flashcards Quizlet

Introduktion till nationalekonomi, 7 hp Inom ramen för mikroekonomi behandlas hur konsumenten och företagen löser sina resursfördelningsproblem, marknadsmekanismen och prisbildningsprocessen under olika marknadsformer. Undervisningen bedrivs till stor del genom föreläsningar i statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi men också i mindre grupper med fokus på det kommande yrket som lärare i samhällskunskap.

Start studying Samhällskunskap 2: Nationalekonomi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Sammanfattning: Vad teorierna innebär + styrkor/svagheter Learn with flashcards, games, and more — for free. Nationalekonomiska teorier - Samhällskunskap 2. Play http://www.so-rummet.se/content/fran-drom-till-terror-avsnitt-2-kommunismens-rotter. Karl Marx och  Samhällskunskap 2 - Nationalekonomi.