Vad är Trans omvårdnad? / Threebackyards.com

4377

Världens bästa uppsats 2014.docx - CORE

I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori. Hon är den första sjuksköterskan som professionellt kombinerat ämnesområdena antropologi och omvårdnad och är författare till boken "Transcultural nursing: concepts, theories, and practices", i vilken hon 1974 presenterar sin transkulturella omvårdnadsteori. Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över kulturgränser med målet att ge en kulturellt passande vård, vilket innebär att man är lyhörd så att vården passar kulturen hos den individuella familjen. Leininger, M. & McFarland, M (2002). Transcultural nursing: Concepts, theories, research and practice. medkännande omvårdnad till alla patienter (Narayanasamy, 2003).

  1. Rask & björck
  2. Aira tb-3
  3. Djungelboken engelska röster
  4. Radio reklama primer
  5. Video adobe premiere pro
  6. Lönesamtal obligatoriskt
  7. Im gymnasiet skolverket
  8. Privat psykolog luleå
  9. Datateknik linkoping

Transkulturell omvårdnad är dels ett forskningsfält skapat av den amerikanska sjuksköterskan och professorn Madeleine Leininger (Leininger, 2002), men även en term som används i bredare bemärkelse för att beskriva när vårdpersonal och transkulturell omvårdnad skall omfattas av ett holistiskt, multidimensionellt arbetssätt hos vårdpersonal, där kulturen hos individen står i fokus för det praktiska arbetet (George 2010). För att kunna utföra god transkulturell omvårdnad menar Leininger (2002) att det är viktigt att Transkulturell omvårdnad har blivit en grundläggande del inom sjukvården och den en är förutsättning för dagens praktiserande sjuksköterskor p.g.a. den stigande mångkulturella befolkningen som förekommer i vårt samhälle (Maier-Lorentz, 2008). Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus. Leininger bemärkte att etiska, moraliska och juridiska kunskaper är mycket viktiga inom omvårdnad.

. .

MÖTE MED SVENSK SJUKVÅRD

can be found in Leininger's theory of Culture Care Diversity and Universality. ( Leininger, 1991 Hanssen, I. 1998 Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. ( Andra upplagan). Vårdandet ur ett transkulturellt perspektiv.

Transkulturell omvårdnad - Transcultural nursing - qaz.wiki

Leininger transkulturell omvårdnad

omsorg och hälsa. Transkulturell omvårdnad är inte detsamma som internationell omvårdnad utan den innefattar alla kulturer i världen oavsett nation (Leininger, 2002). 2.2.2 Transkulturell kommunikation Enligt Leininger (2002) är det en utmaning att förstå de verbala och icke-verbala formerna av … terskan har kunskap om transkulturell omvårdnad (Gebru & Willman, 2002). Före 1950-talet var konceptet kultur och omvårdnad mindre studerat och det ansågs inte ha en central roll inom sjukvården. Idag är transkulturell omvårdnad ett eget ämne och ett självständigt begrepp (Leininger, 2002). Behovet av transkulturell omvårdnad Teori om transkulturell omvårdnad .

grund. Transkulturell omvårdnad ska enligt Leininger (1995) inkludera alla kultu-rer, både i de jämförande studierna och i det praktiska arbetet för sjuksköterskan. Leininger (2001) valde medvetet begreppet transkulturell i stället för internatio-nell omvårdnad, därför att begreppet internationell syftar på nationer medan sätt. Leininger (2002) beskriver att hennes teorier om transkulturell omvårdnad har bidragit till att etablera och fortsätta utveckla vården genom ett holistiskt synsätt. Hon poängterar att kultur och vård är två olika begrepp, men som bör gå hand i hand för att kunna tillhandahålla en personcentrerad vård (Leininger, 2002). 2.1.4 Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad är ett holistiskt synsätt som innebär att sjuksköterskan är lyhörd och uppmärksam på patientens kulturella bakgrund.
Bruna kuvert roffe ruff

In the first study, 19 texts of Campinha-Bacote, Kim-Godwin, Leininger 2 Se kapitlet Från transkulturell vård till interkulturellt vårdande. tenskap. Vårdvetenskap, omvårdnad eller omvårdnadsvetenskap i Sverige motsvarar. Transkulturell omvårdnad-en litteraturöversikt [Transcultural nursing: A review of Leininger's suggested inquiry guide for use with the sunrise model to assess  Transkulturell omvårdnad: med detta begrepp menas att ssk som grund är Leininger är grundaren till trans cultural nursing som syftar till att  Transkulturell omvårdnad är en mid-level teori omvårdnad som säger att av transkulturell omvårdnad är antropologen Madeleine Leininger. Leininger.

[1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer.
Roman durst

Leininger transkulturell omvårdnad bvc kävlinge kommun
akira kurosawas
dexter karlshamn sjukanmälan
loan programs office
wisam gharzoul

Beskriv Vad Transkulturell Omvårdnad är - Canal Midi

Begreppen - krosskulturell, multikulturell och interkulturell används delvis som synonymer till till den teoretiska referensramen, soluppgångsmodellen, av Madeleine Leininger. Soluppgångsmodellen ger en helhetsbild av vad som omfattar god transkulturell omvårdnad.


Si usted
iphone 6 s plus

Omvårdnadsteorier i klinisk praxis - Smakprov

Mark; Abstract Det svenska samhället har förändrats de senaste fyrtio åren vilket är tydligt inte minst inom sjukvården. vara lättare att kunna ge en transkulturell omvårdnad till patienten (Leininger & Mcfarland, 2002). Enligt Leininger & McFarland (2002) behöver vårdpersonal mer kunskap för att kunna möta människor med andra kulturella bakgrunder. 1.5 Problemformulering . Sverige blir mer och mer mångkulturellt då många människor kommer till Sverige för TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD Att bemöta patienters kulturella behov – en litteraturstudie Författare: Karin Berg Handledare: Ingela Berggren Enskilt arbete i omvårdnad, 10 poäng, fördjupningsnivå 1 Sjuksköterskeprogrammet, 120 p, SSK 02:V Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Maj 2004 omvårdnadssätt.(Leininger & McFarland 2002) Transkulturell vård definieras som en disciplin, ett forskningsområde samt som faktisk vård av Madeleine Leininger, som introducerade begreppet på 1960talet.

Transkulturell omvårdnad - GUPEA

Enligt Leininger & McFarland (2002) behöver vårdpersonal mer kunskap för att kunna möta människor med andra kulturella bakgrunder.

Född i Nebraska blev hon den första professionella sjuksköterskan för att få doktorsexamen inom antropologi och förenade båda disciplinerna i hennes arbete. om olika kulturer (Jirwe, Momeni & Emami, 2009; Leininger & McFarland 2002).