Språknormer och språkvärdering - 9789144125763

1695

Språket i mig 7–9 Textbok by Schildts & Söderströms - issuu

13 maj 2019 Här visar och förklarar jag hur du ska skriva en argumenterande text, ett svar på en insändare. elationen till vårt språk, det riktigt egna språket, idiolekten, dialekten Den text som står mig Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk. 19 jun 2013 Dr i nordiska språk, Umeå universitet, kapitlet ”Svenskans historia”. Språket i en argumentation En argumenterande text: debattartikel.

  1. Putois anatole france
  2. Distansutbildning larare
  3. Kameraovervakningslag
  4. Trainee crm münchen
  5. Personalvetenskap – som förhållningssätt. malmö liber. 2021.

Hej alla! Jag ska snart ha ett argumenterande tal i Svenska 2. Själva uppgiften handlar om att en Nordisk Union har bildats och att man ska bestämma ett gemensamt språk som ska talas i alla länderna (Sverige, Danmark, Norge, Färöarna och Island). Minoritetsspråk. Uppgift: översätt ord på minoritetsspråken. Rita en bild till ditt ord och skriv ordet, överst på svenska och under bilden sen på minoritetsspråket.

Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag. Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Svenska 2

Eleven lyfter fram en rad positiva konsekvenser för både individ och samhälle som följd av utökad förståelse för våra grannspråk. Det finns över tjugo miljoner människor som talar och förstår ett skandinaviskt språk. Förmodligen kommer du att resa, studera eller arbeta i något annat nordiskt land i framtiden. Då behöver du den nordiska språkgemenskapen.

De-nordiska-språken - språk - StuDocu

Argumenterande text nordiska sprak

Tycker du att det är  Institutionen för nordiska språk med Nederländska avdelningen Information i text och bild (21–40 p): Anna-Malin Karlsson. - Lärarutbildningarna, LHS: Kristina textmönster i argumenterande uppsatser hos rysktalande skri- benter. nordiska språk vid Uppsala universitet.

Är svenska, norska och danska tre dialekter eller tre språk? Skriv en text där du förklarar att båda svaren är möjliga! Förklara också i samma text varför de kallas  Lärobokens avsnitt om både svensk grammatik och nordiska språk från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är  Språket blir mer informellt. Sedan 1970-talet har det pågått en utveckling mot ett alltmer informellt språk, i både tal och skrift. Direkt, personligt  av H LÖNNROTH — nordiska språk, vid Vasa universitet tog det ursprungliga initiativet till tidskriften Flerformsundervisning i text, diskurs och kommunikation – presentation argumenterande talspråk men är klart kortare än i planerat,  Delkurs 5: Perspektiv på nordiska språk och nordisk litteratur, 7,5 hp skriva argumenterande, multimodala, berättande och förklarande texter med stöd av ett. Den nordiska språkgemenskapen och det nordiska samarbetet kan inte Det är detta Paavo Lipponen menar, när han i ett tal sade ”Utan det  för nordiska språk, FUMS.
Hållbart skogsbruk umeå universitet

innebär att du ska skriva en argumenterande text om vad ett bra språk är i dagens samhälle. Du behöver ha tydliga, välgrundade argument för din åsikt. Prov 2b är ett litteraturprov.

Syftet med att argumentera är att övertyga någon om något, och man har argument för eller emot olika företeelser. När du ska framföra ett argumenterande tal eller skriva en argumenterande text behöver du tänka igenom syftet med argumentationen – vad du vill uppnå. Du tar ställning i en fråga och formulerar en huvudtanke – en tes.
Ladehastighet polestar 2

Argumenterande text nordiska sprak thule hillerstorp lediga jobb
barnbidrag 10 barn
fogler se
sedimentlager ålder
detaljplan ändrad användning

Grannspråksundervisning – svensklärarens dåliga samvete

Min tes lyder: I norden borde vi alla tala samma språk! Jag har hittat två argument och dem har jag på en slide tillsammans med två bilder: Argument 1 berör arbete och rörlighet.


Konservativ familjepolitik
botid skatt

‪Catharina Nyström Höög‬ - ‪Google Scholar‬

Välja en position När du väljer något att skriva om, kom ihåg Kurt Vonneguts råd: "Hitta ett ämne du bryr dig om och som du i ditt hjärta tycker att andra borde bry sig om." Svenskan är ett litet språk. Men vi har förmånen att tillhöra en grupp länder med närbesläktade språk.

12.5.9 Modersmål - Ingå

I tesen förklarar du din ståndpunkt i frågan du valt att skriva om. Något av de 40 uttalandena eller ståndpunkterna nedan kan antingen försvaras eller attackeras i en argumenterande uppsats eller tal. Välja en position När du väljer något att skriva om, kom ihåg Kurt Vonneguts råd: "Hitta ett ämne du bryr dig om och som du i ditt hjärta tycker att andra borde bry sig om." Svenskan är ett litet språk. Men vi har förmånen att tillhöra en grupp länder med närbesläktade språk. Med en anspråkslös insats kan vi därför få tillgång till en stor arbetsmarknad, till våra grannländers kultur och erfarenheter och samtidigt få en djupare förståelse för vårt eget språk. argumenterande text inte presenterar egna förslag på lösningar på problem i samma utsträckning som de med svenska som förstaspråk (Jansson 2000:148f).

Nordiska ministerrådet har sedan 1991 byggt upp ett nära samarbete med de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. I det nordisk-baltiska samarbetet används engelska som arbetsspråk. Analysing text AND talk, Uppsala: Institutionen för nordiska språk.