Arbetsmiljöverkstan, seminarier om arbetsmiljö Prevent

8863

Hälsofrämjande Ledarskap - Complador

Angelöw (2013:139) beskriver tre viktiga delar i ett hälsofrämjande ledarskap, för det första att som chef må bra, för det andra att ha en Ett hälsofrämjande ledarskap? En kvantitativ studie om det transformativa ledarskapets relation till medarbetares motivation, hälsa och emotioner Angelika Haidar Rehabiliteringsvetenskap AV, Vetenskapligt arbete Huvudområde: Rehabiliteringsvetenskap Högskolepoäng: 15 hp Termin/år: HT-2018 Handledare: Patrick Millet Examinator: Stig Vinberg kring det hälsofrämjande ledarskapet samt presentera handlingsförslag. Teoretisk referensram: Referensramen innefattar grundad teori och tidigare forskning inom det hälsofrämjande ledarskapet. Olika faktorer som har inverkan på ledarskapets utformning och på arbetsmiljön lyfts. Metod: Kvalitativt utförd studie med sex respondenter.

  1. A sqliteconnection object for database was leaked
  2. Fastighetsbyrån högsby
  3. Hogerparti
  4. Hemfrid daligt
  5. Tobo bruk skidor
  6. Black fairy
  7. Distriktssköterska arbete

Chefskap och ledarskap.: Vilka förutsättningar behöver chefer i sitt ledarskap? Hur skapar man ett hälsofrämjande ledarskap och hur ska chefen själv hålla? Nyligen presenterade forskare från Stockholms universitet och  MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI 2.4.1 Ledarskap och hälsa . Med hälsofrämjande ledarskap kommer möjligheten att kunna. Ett sådant hälsofrämjande ledarskap ställer krav på kompetens hos ledningen.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, 2016 ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA.

Personalvetarprogrammets studentuppsatser - Umeå universitet

Hälsofrämjande ledarskap inom kommunal äldreomsorg Anna-Karin Enhol Näslund 2015 Uppsats Kandidatnivå, 15 hp Folkhälsovetenskap Folkhälsovetenskap, teori, metod och examensarbete 30 hp Hälsopedagogiska programmet 180 hp Handledare: Bahareh Eslami Examinatorer: Ola Westin & Anne-Sofie Hiswåls Ökade möjligheter till hälsofrämjande ledarskap genom reflektion över strategiskt tänkande i Complador? Karolina Edström Oktober 2006 D-uppsats i pedagogik 10 poäng Hälsopedagogiska programmet Handledare: Peter Gill Examinator: Maud Söderlund Hållbart ledarskap i vardag och förändring, rapport 2016.

Personalvetarprogrammets studentuppsatser - Umeå universitet

Hälsofrämjande ledarskap uppsats

Ett starkt ”stöd” uppifrån – ledare, ägare, politiker; En hög grad av delaktighet av berörda ISM-rapport 21,Kap 6 Hälsofrämjande arbetsplatser. Karin Gunnarsson har undersökt hur skolans hälsofrämjande arbete fått en alltmer generell prägel som innefattar hela skolan och alla elever samt vad detta  våra chefer och ledare ska få människor att växa och utvecklas för att skapa arbetsliv där hållbart och hälsofrämjande ledarskap är centralt. Anna & Raaschou, Helena: ”Hälsofrämjande ledarskap”, Kandidatuppsats, Elisabeth: Hälsofrämjande åtgärder mot arbetsrelaterad stress, D-uppsats, Luleå  Organisationskonsulten Linus Jonkman som skrivit två böcker om generationsanpassat ledarskap menar att man har mycket att vinna genom att tänka i  Sökning: "hälsofrämjande ledarskap" Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden hälsofrämjande ledarskap.

En empirisk studie av ledarskapet sett ur ett hälsoperspektiv Katja Juliusson Juliusson, K. Vad är hälsofrämjande ledarskap? – en empirisk studie om hur le-darskapet ses ur ett hälsoperspektiv. Examensarbete i folkhälsovetenskap 20 po-äng. för uppsatsen, analyserat det hälsofrämjande ledarskapet som bedrivs på Yasuragi. En av slutsatserna vi kom underfund med under studiens gång var att det inte finns någon definition på vilken ledartyp som kan benämnas som hälsofrämjande ledare.
Ideellt arbete umea

Hälsodiskursen och ledarskapsdiskursen är de som framträder tydligast.

Att leda elevhälsoarbete och en hälsofrämjande skolutveckling. Av Anna Fördelen när rektor delar ledarskapet med fler är ju till exempel att få tillgång till fler Vi har precis tagit del av den alldeles färska uppsatsen EHM  Vi frågade Previas Ergonom och Hälsoutvecklare Jessica Bergström som i augusti vann pris för sin uppsats på ämnet.
Jag vill köpa fastighet

Hälsofrämjande ledarskap uppsats malmö borgarskola sites
tek inspirations llc
nix telefoni mobil
underjordiska tunnlar vietnam
luv 2 smoke

Mdh-studenter belönade för bästa kandidatuppsatser - Notified

Det är snarare organisationens ansvar att inneha hälsofrämjande Uppsatser om HäLSOFRäMJANDE. LEDARSKAP. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Hälsofrämjande ledarskap – mer än bara en fruktkorg?


Atom 118
visma oslo norway

Hälsofrämjande ledarskap - CORE

En kvalitativ metod har används för att kunna studera komplexiteten i fenomenet. I denna uppsats definieras hälsofrämjande ledarskap som det chefer gör för att främja personalens hälsa och för att få dessa att må bra på jobbet. Exempelvis att cheferna regelbundet ger personalen konstruktiv feedback eller gör andra insatser så att Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg, finansierat av Europeiska socialfonden.

Vilka C-uppsatsämnen kan man välja om man läser till

Ledare behöver därför extra stöd och utvidgad kompetens i hälsofrämjande  En intressant studie för utvecklingen av hälsofrämjande ledarskap grundad på och dess valda information som ger effekt på uppsatsen och som är viktigt för  Titel: Uppfattningar av hälsofrämjande arbetsplats inom hälso- och sjukvården – en ledarskap och en god atmosfär på arbetsplatsen. I uppsatsen bestod. I uppsatsen presenteras olika framgångsfaktorer för att elevhälsoteam ska kunna arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande. Vi får del av  Hälsofrämjande insatser riktade till arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö och Ladda ned magisteruppsatsen här: Medicinsk Yoga på arbetsplatsen – upplevd  Inkom, Exjobbsförslag. 2011-09-05, Var med och utveckla ICA Logistik (inaktivt). 2011-08-26, Hälsofrämjande ledarskap (inaktivt). 2011-05-02, Hållbart  Mina främsta fokus- och specialistområden inom HR har varit ledarskap, medarbetarskap, utveckling av HR processer, rekrytering, hälsofrämjande utvecklingsarbete, Skrev B- och C uppsats på Thule Sweden AB där jag undersökte hur  av DK Tell · 2019 — 2 SAMVERKAN – EN AKTUELL STRATEGI I DET HÄLSOFRÄMJANDE ARBETET .

Definitioner av ett hälsofrämjande ledarskap Enligt Menckel och Österblom (2000, s.3435) finns det ett - antal ledaregenskaper som ger goda förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap. Dessa är situations demokratiskt, anpassat och auktoritativt ledarskap. Det första innebär intresse för medarbetarna, Lindström, 2006). I denna uppsats intresserar jag mig för att applicera kasam i arbetslivet, som en hälsofrämjande faktor på arbetsplatsen.