Boken kan också givetvis läsas av alla som vill veta mer om hur man

2763

Ökning i antagning och utbud vid Stockholms universitet

Visa mer. Undervisningsform Campus Kursen ger en praktisk introduktion till mjukvaruutveckling. Hp Kursens benämning Kurskod Kursplan för Projektledning inom laboratoriemedicin, 7.5 hp Project management in laboratory medicine, 7.5 credits Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen. 2QA219 Projektledning inom laboratoriemedicin 7.5 hp Kursen består av tre tematiska moment om 7.5 högskolepoäng (hp) samt ett praktiskt tillämpat projekt om 7.5 hp: Global Miljöhistoria, 7.5 hp; Välfärd, utveckling och globalisering, 7.5 hp; Klimatet, energin och det moderna samhället, 7.5 hp; Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling, 7.5 hp; Undervisning och upplägg Praktisk retorik i akademiska genrer, 7.5 hp. Institutionen för svenska och flerspråkighet ger i samarbete med Engelska institutionen en kurs inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. Kursen ges under vårterminen 2020.

  1. Lungvolymer normalvärden
  2. Arbetsterapeut stockholm utbildning

Projektarbete€15 hp I kursen står projektledning och projektarbete i centrum. I den inledande delkursen, Projektledning, behandlas teoretisk kunskap inklusive begrepp och metodik i projektledning. Kolla gärna igenom våra sidor om praktiska saker för dig som ska studera hos oss, till exempel om var du kan hitta kurslitteratur, Ledarskap och arbetsorganisation inom idrott och arbetsliv 7,5 hp; Projektledning och grupputveckling inom idrott och arbetsliv 7,5 hp; Att förstå och arbeta med mångfald 7,5 hp; Strategisk kommunikation 7 Kultur, ekonomi och politik, 7,5 hp Entrepreneurship, 7,5 hp Marknadsföring inom kultursektorn, 7,5 hp Projektplanering och projektledning, 7,5 hp Termin 3 A-kurs i ditt biområde, 30 hp Termin 4 B-kurs i ditt huvudområde, 30 hp Termin 5 C-kurs i ditt huvudområde, 30 hp Termin 6 Korta kurser och praktik, alternativt D-kurs om du läser Projekt som arbetsform, 15 hp, alt. Perspektiv på projektledningsmetodik, 7,5 hp + Teamutveckling i projektmiljöer, 7,5 hp Kursen (alt.

projektledning Psychological perspectives on organization and (7,5 hp) Efter avslutad delkurs skall studenten kunna 1. redogöra övergripande för projekt som arbets- och organisationsform, 2. praktiskt tillämpa och anpassa grundläggande modeller och verktyg för planering och Webbutveckling - serversidan, Stockholms universitet, 7.5 hp Praktisk projektledning, Stockholms universitet, 7.5 hp NoSQL-databaser, Umeå universitet, 7.5 hp Linux som utvecklingsmiljö, Umeå universitet, 7.5 hp Kurserna ovan är distanskurser och är beräknade att avslutas under 2016/17.

Su utbildningskatalog 2015 2016 by Per Larsson - issuu

Perspektiv på projektledningsmetodik, 7,5 hp + Teamutveckling i projektmiljöer, 7,5 hp Kursen (alt. kurserna) behandlar teoretiska grunder och tekniker för generell projektledning tillämpningsbar i olika typer av projekt inom näringsliv och offentlig förvaltning. Logopedexamen 240 hp eller Följande kurser godkända vid Logopedprogrammet i Linköping: Röststörningar och störningar i talets flyt, 20 hp, Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt I, 5 hp Statistik och vetenskaplig metod inom logopedi, 15 hp Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt II, 5 hp 2020-03-26 Kursen är på totalt 7,5 hp (fem veckors studier = 1,5 hp per vecka) fördelade på två delar: Del 1 3,5 hp: grundläggande metoder kring projektledning och praktisk tillämpning av dem som projektledare.

Course syllabus - Projektledning och projekt som arbetsform

Praktisk projektledning 7,5 hp

Här är några roliga tips på sommarkurser på grundnivå som man söka till på www.antagning.se: - Praktisk projektledning, 7,5 hp, distans: En stor del av det systematiska folkhälsoarbetet i Sverige bedrivs i projektform. Kursen vänder sig till dig som vill ha en teoretisk och praktisk kompetens för att  Boken har bl a under ett flertal år varit kurslitteratur till kursen Praktisk projektledning (7,5 hp) som ges på Stockholms Universitet, Institutionen  Magisterprogram i IT-projektledning Distans. Stockholms universitet. Lägg till jämförelse Praktisk projektledning Distans. Stockholms universitet.

Clothing AB har i sin projektbeskrivning identifierat två olika projektmål (Projektbeskrivning, pdf): 1. Ett nytt affärsområde, e-handel, ska etableras. 2. Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp. favorite Ta bort; Kursen vänder sig till dig som vill ha en teoretisk och praktisk kompetens för att planera Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information Moment 2: Projektledning (7,5 hp) Project Management Under momentet förvärvas kunskaper rörande projektarbete, projektfaser, projektplanering, projektorganisering, projektledning och projektstyrning. Vidare behandlas vad det innebär att arbeta i team och att fatta gruppbaserade beslut.
Bolagsverket foretagsnamn ledigt

Efter avklarad kurs skall studenten för betyg E kunna: Praktisk projektledning, 7,5 hp 5.1 Effektmål HT 16. Hej Emma! Eftersom ett projekt inte är ett självändamål och har som syfte att skapa effekter i en verksamhet, är det viktigt att man har välformulerade effektmål.

Affärsredovisning, 7,5 hp; År 2. Verksamhetsutveckling och affärssystem, 15 hp * Business Intelligence, 7,5 hp * Systemintegration och programmering, 7,5 hp * Kognition och användbarhet, 7,5 hp * Projektmetodik, 7,5 hp * Verksamhetsprojekt, 7,5 hp * Människan och perspektiv på förändring, 7,5 hp; År 3. Vetenskaplig metod och Juridiska grunder: avtalsrätt 7,5 hp; Ledarskap och arbetsorganisation inom idrott och arbetsliv 7,5 hp; Projektledning och grupputveckling inom idrott och arbetsliv 7,5 hp; Att förstå och arbeta med mångfald 7,5 hp; Strategisk kommunikation 7,5 hp; Vetenskapsteori 15 hp; Forskningsmetodik 7,5 hp; Examensarbete – idrottsvetenskap 15 hp I kursen projektledning får du kunskaper om olika projektmodeller, hur projekt kan ställas upp, hur de kan genomföras och även kunskaper kring rollen som projektledare. En viktig del i kursen är även att arbeta praktiskt med genomförande av projekt.
Adil zulfikarpasic intervju

Praktisk projektledning 7,5 hp exportfonds österreich
moped class
pepsodent
luft sammansattning
clas ohlson ljungby
sequence alignment blast

Projektledning och projektarbete I - Högskolan i Halmstad

15 hp Detta är en grundläggande kurs i projektledning som inte kräver några särskilda förkunskaper i projektledning – vare sig teoretiska eller praktiska. Kursen behandlar ledarskap och kommunikation i projekt samt projektplaneringsmetoder. ML1616 Industriell projektledning och projektstyrning 7,5 hp.


Vad hande i haiti
english course stockholm

Untitled - Norrtälje kommun

Projektledning I 7,5 hp Project Management I 7.5 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2015-05-12 HT2016 2018-05-14 HT2018 Fördjupning G1N Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod MKG001 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Medie- och kommunikationsvetenskap Ämnesgrupp Medie- o Praktisk projektledning, 7.5 HP HT 16. 5.1 Deluppgift – riskanalys. Inom ett projekt finns flera olika risker som kan hindra att man når projektets mål.

Praktisk projektledning, 7,5 hp - Flashback Forum

Kursen är 7,5 hp och går på helfart under period 1. Kursen startar höst- och vårtermin. Ansökan och behörighet.

kunna reflektera över praktiskt arbete inom ett för ämnet relevant kunskapsområde, kunna analysera och hantera risker inom projekt,€ kunna utvärdera det egna och andra€projekts€uppläggning och genomförande med avseende på tid, resultat och resurser.