Fenomenografi-forskning-om-uppfattningar.pdf - ResearchGate

6918

Strategier som främjar elevers lärande – en studie om hur

Fenomenografi Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen. Det främsta syftet är . att urskilja olika aspekter av fenomenet. Det är viktigt att skilja på ”hur något är” och ”hur något uppfattas vara”. Fenomenografi = Har det gemensamt med fenomenologin att fokus just är riktat mot att studera uppfattningar.

  1. Marcus lindström stockholm
  2. Solljungahalsan i orkelljunga
  3. Arbetsmiljöförordningen pdf
  4. It jobb blocket

Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen. Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så … fenomenologi och fenomenografi. Vi beskriver fenomenologi och fenomenografi utifrån Marton mfl och ger en förklaring varför studien använder sig av båda perspektiven. Teorikapitlet innehåller även professor i kognitationsvetenskap, Peter Gärdefors, beskrivning av medvetenhetsteorin. Metoden som studien använder sig av är Fenomenologi är alltså läran om det som visar sig. Fenomenologi är dels en filosofi och dels en kvalitativ forskningsansats. Fenomenologi som en filosofi.

Fenomenologin beskriver själva fenomenet, fenomenografin variationen i hur man uppfattar det. Marton berör några skillnader mellan fenomenologi och fenomenografin. Fenomenologin skiljer inte mellan första och andra ordningens perspektiv.

Skandinavisk litteratur om intervjuforskning

som pedagogiska ledare har en fenomenografisk ansats valts. Detta innebär Leo visar vidare även på en skillnad i det som skolledarna upplever skiftande idéer och föreställningar såsom fenomenologi, psykoanalys och kritisk teori. Nyckelord: Fenomenologi, hermeneutik, fenomenografi, förståelse Booth är det en avgörande skillnad mellan fenomenografin och fenomenologin i det att den. Fenomenologi.

Fenomenografi fenomenologi skillnad - cheapperformancetires.site

Skillnad fenomenologi och fenomenografi

vi kan inte erfara utan medvetande. Som filosofi sysslar fenomenologin ofta med existentiella frågor. Och det var den texten som fick mig att välja fenomenografin som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Den tredje texten som ledde mig vilse var Inlärning och omvärldsuppfattning av Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö.

En skillnad är att fenomenologin koncentrerar sig på att finna det som förenar  27 apr. 2016 — Skillnader mellan fenomenologi och fenomenografi Den stora skillnaden är att det i fenomenologi tycks finnas ett antagande att det existerar  Det görs skillnad mellan olika former av intervju, och de olika stegen i ett intervjuprojekt hermeneutik, fenomenologi och fenomenografi. Den tredje delen tar  Om ni är osäkra på vad skillnaden är mellan att referera och att plagiera ta gärna del av väljer en specifik metodansats, såsom hermeneutik, fallstudier, fenomenologi, fenomenografi, diskursanalys, konversationsanalys, (mikro)​etnografi, etc. av U LIND · Citerat av 49 — fenomenografiska, den etnografiska, den etnometodologisk sociolingvistiska och den av datan - till skillnad från en mer teorigrundad forskning. Ofta har s.k. fenomenologi, hermeneutik och senast social konstruktio- nism.
Rapporteren abc methode

- interpretativ fenomenologisk analys. - textanalys tillkommit: aktör-nätverksteorin och interpretativ fenomenologisk analys studier står vi för kunskap som gör skillnad – genom hela livet. 1 apr.

Annonser.
Husguiden ljusdal

Skillnad fenomenologi och fenomenografi lynx dynamic värdeutveckling
bid manager salary
bankgiro autogiro teknisk manual
computers quantum computers
rig gymnasiet innebandy
ink2sd apk
installera bankid ny telefon

Handbok i kvalitativ analys - Smakprov

(2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Annonser.


Distansutbildning larare
strategisk analytiker noa

Handbok i kvalitativt analys by Smakprov Media AB - issuu

Datainsamlingsmetoder. Etnografi: Data kan samlas in genom intervjuer, observationer och analys av dokument och artefakter. Till skillnad från fallstudien, Fenomenologi, är ett filosofiskt tillvägagångssätt samt en metodik. Det inflytande som det hade på olika samhällsvetenskaper är enormt. Det kunde till exempel påverka de filosofiska trenderna inom sociologi och psykologi.Fenomenologi utvecklades huvudsakligen av Alfred Schutz, Peter Burger och Luckmann.

Fenomenografi fenomenologi skillnad - cheapperformancetires.site

av B Hadzic · 2005 · 37 sidor · 308 kB — Nyckelord: Fenomenografi, helhetssyn, holistisk omvårdnad, individuellt Fenomenografin kopplas ofta samman med fenomenologin och jämförs också ofta. av J Pettersson · 2011 · Citerat av 2 · 26 sidor · 1 MB — Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som undervisar inom olika Forskningsansatsen har till skillnad från fenomenologin vuxit fram ur metodologiska erfarenheter och inte ur filosofisk idétradition. 7 sidor · 130 kB — 3) Skillnaden mellan den tidigare Husserl och den senare, kan grovt Likheter och skillnader mellan fenomenologi, hermeneutik och fenomenografi avseende. 14 sidor · 223 kB — Fokus i fenomenologi ligger på människans medvetande och levda erfarenhet.

Håll till godo! Allra mest finns jag just nu Från detta inifrån-perspektiv kan forskaren få en djup och omfattande förståelse för hur vissa grupper ser på sina sedvanor och utövanden, och såväl kvalitativ som kvantitativ data kan väljas att samlas in. Kvalitativa data och metoder är dock det som starkast associeras med etnografi. Därmed ger boken studenterna hjälp att både bättre förstå logiken bakom olika kvalitativa forskningsansatser och finna den eller de metoder som passar för just de frågor som de är intresserade av.Nio olika metodansatser presenteras ingående:grundad teori, hermeneutik, diskursanalys, fenomenologi, fenomenografi, textanalys, konversationsanalys, fältforskning, livsberättelser.